Pārlekt uz galveno saturu

Biežāk uzdotie jautājumi

 • AAS BALTA ceļojumu apdrošināšanas polises Bronza (līdz 64 g. vec.) noteikumi

  Piedāvājam iegādāties mūsu sadarbības partnera AAS BALTA Bronzas ceļojuma apdrošināšanas polisi. 


  Apdrošinātie riski                                                       Apdrošinājuma summa (EUR)
  Medicīniskie izdevumi                                                       80 000
  Zobārstniecība                                                                  200
  Medicīniskais transports                                                   80 000
  Slimnieka repatriācija                                                       80 000
  Med. transports mītnes zemē                                           200
  Tuvinieka ierašanās un uzturēšanas izdevumi                15 000
  Bērna evakuācija                                                              20 000
  Slimnīcas dienas nauda                                                   150
  Medicīnieskie palīglīdzekļi                                               300
  Repatriācija nāves gadījumā                                           80 000
  Apbedīšanas izdevumi ārzemēs                                     5000
  Telefona sarunu apmaksa                                               30
  Atpūtas aktivitātes                                                           80 000
  Ceļojuma dokumenti                                                       150
  Nelaimes gadījumi                                                          10 000

   

  Ceļojumu apdrošināšanas polisē ir iekļauts COVID risks! COVID riska limiti tiek noteikti šādi:


  Ja Ceļojuma laikā Jums tiek konstatēta SARS-CoV vīrusa izraisīta COVID-19 infekcija (ieskaitot tā paveidus vai mutācijas), tad apdrošināšana (turpmāk tekstā – COVID apdrošināšana) ir spēkā attiecībā uz AAS “BALTA” Ceļojumu apdrošināšanas noteikumu Nr. 4101.04 (turpmāk tekstā – Noteikumi) riskiem “Slimnieka repatriācija”, “Bērna evakuācija”, “Medicīniskais transports”, “Repatriācija nāves gadījumā” un “Medicīniskie izdevumi” gadījumos, kad to nenodrošina attiecīgā valsts , nesedz EVAK karte vai kāda cita organizācija (aviokompānija, viesnīca utt.). 


  Izmaksājot apdrošināšanas atlīdzību par vienu vai vairākiem gadījumiem un par vienu vai vairākiem apdrošinātajiem riskiem “Slimnieka repatriācija”, “Bērna evakuācija”, “Medicīniskais transports”, “Repatriācija nāves gadījumā” un “Medicīniskie izdevumi” līguma darbības laikā, atlīdzība nevar pārsniegt par gadījumu 5 000 EUR.


  COVID apdrošināšana nav spēkā un izdevumi netiek atlīdzināti, ja: 
  • nav ievēroti attiecīgajā valstī noteiktie ieceļošanas ierobežojumi, kas publicēti Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājas lapā; 
  • ceļojuma teritorija ir ASV, Kanāda, Japāna, Austrālija vai Jaunzēlande, izņemot, ja Jūsu Ceļojums sākas 15. dienā un vēlāk pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas, ieskaitot balsta vakcīnu, vai Jūs 3 mēnešu laikā pirms Ceļojuma sākuma datuma pārslimojāt COVID-19 infekciju un varat uzrādīt negatīvu PĶR testu pēc atveseļošanās; 
  • apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī Jūs atrodaties ārpus Latvijas, esat karantīnā/ izolācijā vai Jums ir diagnosticēta COVID-19 infekcija vai Jums ir saslimšanas simptomātika;
  • izdevumi ir saistīti ar atrašanos karantīnā, pirms brīvas pārvietošanās pa Ceļojuma valsts teritoriju;
  • izdevumi ir saistīti ar obligāto testu, kas jāveic, lai atgrieztos Mītnes zemē vai ieceļotu, vai uzturētos citā valstī.
  Jebkuri citi ar COVID-19 infekciju saistīti gadījumi, izņemot COVID apdrošināšanā minētos gadījumus, netiek atlīdzināti.

   

 • AAS ERGO standarta ceļojumu apdrošināšanas polises (no 65 g. vec.- 81 g. vec.) noteikumi

   

  Piedāvājam iegādāties mūsu sadarbības partnera AS ERGO standarta ceļojuma apdrošināšanas polisi. 


  Apdrošinātie riski                     Apdrošinājuma summa (EUR)

   

  Medicīniskā palīdzība

  Medicīniskie izdevumi                                            75 000
  Zobārstniecība                                                       750
  Repatriācija slimības/ nāves gadījumā                  75 000
  Med. transports ārzemēs                                       75 000
  Med. transports mītnes zemē                                375
  Tuvinieka ierašanās un uzturēšanas izdevumi      11 250
  Cietušā pavadītāja izdevumi                                  11 250
  Bērna evakuācija                                                   11 250
  Apbedīšanas izdevumi ārzemēs                            11 250
  Telefona sarunu izdevumi                                       75
  Transporta izdevumi, lai turpinātu ceļojumu           750

  Nelaimes gadījumi
  Nāve                                                                       5 000
  Invaliditāte                                                              5 000
  Ceļojuma dokumenti                                              100

   

  Ceļojumu apdrošināšanas polisēs ir iekļauts COVID risks! COVID riska limiti tiek noteikti šādi:

  Medicīniskiem izdevumiem: 50 000 EUR vienai personai vienam gadījumam

  Tātad:

  ja, atrodoties ārzemēs apdrošinātajai personai iestājas COVID saslimšana, un ir nepieciešama ārstēšanos, tad visi ar šo risku saistītie izdevumi tiks segti līdz 50 000 EUR;

  ja, atrodoties ārzemēs apdrošinātā persona saslimst ar COVID un tādēļ nevar izmantot iepriekš iegādātās biļetes, tiks segti izdevumi jauno biļešu iegādei.

  • Tiek apdrošinātas arī nevakcinētās personas, kā arī nav priekšnosacījums par Covid-19 izslimošanu!
  • Tiek apmaksāti medicīniskie izdevumi arī gadījumā, ja apdrošinātajai personai nav EVAK karte!

  Netiks segti izdevumi, kas būs radušies apdrošinātajai personai saistībā ar pašizolāciju un karantīnu

   

  *ERGO Ceļojumu apdrošināšanas noteikumi Nr.CA05-2018

  Svarīgi! Senioriem sākot ar 81 gada vecumu - polises noteikumi un cena mainās! Pieprasījumu lūgums sūtīt uz e-pastu flymeaway@flymeaway.lv.

   

  Kāds ir šis apdrošināšanas veids?

  Ceļojumu apdrošināšana ir brīvprātīga apdrošināšana. Ceļojumu apdrošināšanas mērķis ir aizsargāt apdrošināto personu no finansiāliem zaudējumiem, kas var rasties neparedzētu notikumu rezultātā ceļojuma laikā.

   

  Kas tiek apdrošināts?

  • Neparedzēti izdevumi saistībā ar apdrošinātās personas pēkšņu veselības stāvokļa pasliktināšanos vai nelaimes gadījumu (piemēram, izdevumi par medicīnisko palīdzību, medicīnisko transportu, medikamentu iegādi, repatriāciju, ceļa izdevumi cietušā ģimenes loceklim vai apbedīšanas izdevumi)
  • Izdevumi saistībā ar nozaudētu vai nozagtu dokumentu atjaunošanu
  • Nelaimes gadījuma rezultātā iestājusies apdrošinātās personas nāve vai invaliditāte

   

  Kas netiek apdrošināts?

  • Klinšu kāpšana un alpīnisms
  • Lidošana ar bezmotora lidmašīnu, planieri, deltaplānu, paraplānu vai lēkšana ar izpletni
  • Atrašanās aktīvajā karadienestā vai citā militārā formējumā

   

  Vai ir kādi seguma ierobežojumi?

  Apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta par:

  • Apdrošināšanas gadījumiem, kas iestājušies pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas
  • Zaudējumiem, kurus kompensē aviokompānija, tūrisma firma vai cits pakalpojuma sniedzējs
  • Morālo kaitējumu
  • Materiālajiem zaudējumiem, par kuriem nav iesniegti zaudējumus apliecinoši dokumenti

   

  Kādas ir manas saistības?

  • Sniegt Apdrošinātājam patiesu informāciju un līguma darbības laikā rakstiski informēt par izmaiņām sniegtajā informācijā un/vai citiem risku paaugstinošiem apstākļiem
  • Ievērot saistošos, LR normatīvajos aktos noteiktos, apdrošināšanas līgumā pušu atrunātos noteikumus
  • Nekavējoties rakstiski informēt Apdrošinātāju par apdrošināšanas gadījumu vai notikumu, kura rezultātā varētu tikt izvirzīta prasība par zaudējuma atlīdzināšanu
  • Pildīt Apdrošinātāja norādījumus, veikt pasākumus zaudējuma rašanās apstākļu noskaidrošanai un zaudējuma samazināšanai
 • Kādas pases ir derīgas ceļošanai?

  Pasu derīguma termiņi 

  Ceļošanai uz Šengenas un Eiropas Savienības valstīm, visām Latvijas pilsoņu un Latvijas nepilsoņu pasēm jābūt derīgām līdz ceļojuma beigām.

  Ceļošanai ārpus Šengenas un Eiropas Savienības, visām pasēm jābūt derīgām vismaz 6 mēnešus pēc ceļojuma beigām. 

  Iesakām iepriekš sazināties ar attiecīgās valsts vēstniecību, lai precizētu tās noteiktās prasības ceļošanas dokumentam.

  CEĻOŠANAI NEDERĪGĀS PASES 

  Ceļošanai ir derīgas visas Latvijas pilsoņu un nepilsoņu pases, izņemot: 

  Latvijas pilsoņu pases, kas izsniegtas līdz 2002.gada 30.jūnijam (ar ielīmētu fotokartīti); 

  Ceļošanai nav izmantojamas Latvijas pilsoņu un nepilsoņu pases, kas izsniegtas ar derīguma termiņu 50 gadi.

  Personas apliecība (EID) ceļošanai:

  Latvijas pilsoņa personas apliecība ir izmantojama kā ceļošanas dokuments Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Gruzija, Horvātijā, Igaunijā, Īrijā, Islandē, Itālijā, Kiprā, Apvienotajā Karalistē (Lielbritānijā), Lietuvā, Lihtenšteinā, Luksemburgā, Maltā, Melnkalnē, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Serbijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Šveicē, Ungārijā, Vācijā, Zviedrijā. 

  Detalizētāka informācija pieejama: 

  LR Ārlietu Ministrijas Konsulārā departamenta mājas lapā

   

 • Vai pirkumu var papildināt, mainīt?

  Jā, pirkumu var mainīt, pievienojot papildus pakalpojumus tajā reizē, kad veicat galējo apmaksu par braucienu. Tā kā plāni var mainīties, nedēļu līdz izbraukšanai piedāvājam bezmaksas pakalpojumu "vārda maiņa". Veicot vārda maiņu mazāk kā nedēļu pirms izbraukšanas, maksa 15 EUR/par personu. Ja nelidosiet paši, aizsūtīsiet ceļojumā draugus!

 • Kā nenokavēt ekskursijas galamērķī? Kā atrast transfera autobusu?

  FlyMeAway lidojumus vienmēr pavada kompetents grupas vadītājs, kas koordinē ekskursiju un transferu organizāciju galamērķī.

  Pulcēšanās uz ekskursijām notiek viesnīcas vestibilā, ja vien nav norādīts savādāk. Ceļotāju pienākums ierasties vismaz pāris minūtes ātrāk, jo gids un autobusa vadītājs kavētājus negaidīs! 

 • Kas iekļauts cenā?

  www.flymeaway.lv Jums piedāvā iegādāties aviobiļeti, vai ceļojumu komplektu ar iespēju iegādāties ekskursijas. Aviobiļetes cena ir par lidojumu turp un atpakaļ, tā ir galējā cena, kurā iekļauti nodokļi un nodevas, degvielas piemaksas, bagāžas pārvadāšana aviokompāniju noteiktajos standarta svara ierobežojumos. Nekādu piemaksu! Ceļojuma komplekta cena ietver arī naktsmītni ar brokastīm (ja vien nav norādīts savādāk). Lūdzu ņemiet vērā, ka www.flymeaway.lv sākumlapa uzrāda cenu par ceļotāju divvietīgā numurā. Ceļotājs, kas vēlēsies vienvietīgu istabu, maksās dārgāk. Ja brauksiet trijatā, tad katrs ceļotājs maksās mazāk vai līdzvērtīgi publicētajai sākumcenai (atkarībā no galamērķa).

 • Kā ceļot vislētāk ar FlyMeAway?

  Vislētāk ceļot, iegādājoties aviobiļeti www.flymeaway.lv un pārējo ceļojumu organizējot pašiem. Uzticami interneta veikali, piemēram, www.hostelworld.com, piedāvā naktsmītnes jauniešu viesnīcās par visai mazu samaksu, turklāt, atsauksmju sistēma ļauj novērtēt objektīvo pakalpojuma kvalitāti. Ja izvēlaties FlyMeAway vai partneru piedāvāto pakalpojumu, varat būt droši, ka iegādājaties lētāko iespējamo naktsmītni dotajā kategorijā. Tas tādēļ, ka grupas rezervācijām viesnīcas piemēro ievērojamas atlaides. 

 • Privātuma politika

  Personas datu izmantošana

   

  Privātuma politika attiecībā uz personas datu aizsardzību pamatojas uz 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2016/679 (turpmāk tekstā – Regula).

   

  Tādus personas datus, kā, piemēram, vārds, dzimšanas datums, dzimums, adrese, e-pastu un tālruņa numuru, kurus Jūs norādiet, kad pasūtiet ceļojumu vai citus pakalpojumus, izmantojot tīmekļa vietni, tālruni vai apmeklējot mūsu ofisu, FlyMeAway apstrādās un izmantotos zemāk minēto darbību veikšanai. Tā var būt personiska informācija saistībā ar Jūsu pasūtījumu, piemēram, galamērķi, iegādātajiem papildus pakalpojumi u.c.

   

  Personas dati var arī tikti izmantoti, lai izpildītu saistības, ko nosaka likums un normatīvie akti, piemēram, attiecībā uz drošības jautājumiem. Informācijas apstrādē var tikt izmantoti arī dati no komunikācijas Jūsu un FlyMeAway starpā. Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu ceļojumam nepieciešamo datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

   

  FlyMeAway var arī, ja vien Jūs no tā neesiet pats atteicies, izmantot personīgo informāciju tiešā mārketinga vajadzībām, piemēram, e-pasta ziņu vēstulēm ar dažādiem piedāvājumiem par pakalpojumiem no FlyMeAway.

   

  Iesniedzot iepriekšminēto informāciju Jūs piekrītiet, ka FlyMeAway apstrādās Jūsu personas datus paredzētajiem mērķiem.

   

  FlyMeAway mājas lapas apmeklētāju personas datu aizsardzību nodrošina atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. FlyMeAway ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nonākšanu trešo pušu rīcībā.

   

  Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

 • Vai bērni ceļo lētāk ar FlyMeAway?

  Ja Jūsu mazulis ceļojuma pēdējā dienā vēl nebūs sasniedzis divu gadu vecumu, viņš ceļos bez maksas. Ja viesnīcā ir iespēja izvietot istabā papildgultu, un Jūs esat trīs ceļotāji, tad sistēma Jums automātiski piedāvās izmitināšanu ar atlaidi Jūsu atvasei. Ja gribat līdzi ņemt vairāk kā vienu bērnu, parasti piedāvājam ģimenes numuru, kura izcenojumu un pieejamību ir iespēja noskaidrot, rakstot mums uz flymeaway@flymeaway.lv.

Up